kruh-light
kruh-dark

Průvodce CBD: Jak vybrat CBD proti bolesti?

Vytvořeno:
Aktualizováno
Viktor Holas Viktor Holas
11 min. čtení

Asi neexistuje člověk, který by nikdy v životě nezažil nějakou formu bolesti. Provází prakticky každé poranění a velkou spoustu nemocí i rekonvalescenci po různých lékařských zákrocích. 

Dokud je bolest krátkodobou záležitostí, dá se zvládnout. Pokud se však neustále vrací nebo dokonce dlouhodobě přetrvává, stává se problémem, který výrazně ovlivňuje náš život – pochopitelně v negativním smyslu.

V poslední době nachází řada lidí úlevu v CBD produktech, jejichž analgetické účinky potvrdily i různé vědecké studie. Jak CBD působí? A co je to vůbec bolest? To i mnohem více si povíme v dnešním průvodci.

Co je bolest?

Bolest známe asi všichni. Jde o nepříjemnou kombinaci fyzických pocitů a emocí v našem těle, které mohou mít různou intenzitu, podobu a příčinu. Lidé ji nejčastěji popisují jako stabilní, pulzující, bodavou, palčivou či štiplavou.

Každý z nás bolest vnímá jinak, a proto bývá někdy obtížné najít tu správnou formu její léčby. Často s sebou přináší i další symptomy jako nevolnost, závratě, slabost či ospalost.(1)

Jedno však máme společné – i když bychom se bolesti raději vyhnuli, pro naše přežití je zcela zásadní. Jak jinak bychom se dozvěděli, že je s naším tělem něco špatně?

Jak k bolesti dochází?

Lidé pociťují bolest, když specifické nervy zvané nociceptory rozpoznají, že došlo k poškození tkáně. Informace o této události pak přenášejí prostřednictvím míchy do mozku, který dá tělu signál k vhodné reakci.(2)

Představte si například situaci, kdy se dotknete horkého povrchu a spálíte se. Jakmile dojde ke kontaktu a poškození tkáně, nervový systém vyšle signál do reflexního oblouku v míše a způsobí okamžitou kontrakci svalů. Ruka se cuknutím vzdálí od zdroje tepla, aby nedošlo k dalšímu poškození. 

Nervové signály však v míše nekončí a cestují dále do mozku, což způsobí, že pocítíte bolest.

Konkrétní prožitek bolesti každého z nás závisí na účinnosti komunikačního kanálu a na tom, jak si mozek tyto signály vyloží. Ve snaze zmírnit bolest může začít vyplavovat látky jako dopamin, které nám ji pomáhají překonat.

Jaké jsou typy bolesti?

Bolest můžeme cítit v různých částech těla a různými způsoby. Obecně se však dělí do dvou základních kategorií, a to na akutní a chronickou.

V případě akutní bolesti se většinou jedná o velmi intenzivní, avšak krátkodobý prožitek. Organismus jejím prostřednictvím většinou upozorňuje člověka na zranění nebo jiné lokální poškození tkáně

Obvykle se při akutní bolesti spustí fight-or-flight reakce neboli mechanismus „boje nebo útěku“, kdy se zrychlí srdeční tep a dýchání.

Existuje několik typů akutní bolesti a sice:

 • Somatická bolest – člověk ji cítí na povrchu kůže nebo v měkkých tkáních těsně pod ním;
 • Viscerální bolest – má původ ve vnitřních orgánech a jejich blízkém okolí, kde ji také cítíme;
 • Přenesená bolest – vyskytuje se na jiném místě, než kde se nachází zdroj poškození tkáně (např. bolesti ramene během infarktu).

Chronická bolest naopak přetrvává podstatně déle než ta akutní, avšak stejně jako ona může mít různou intenzitu. 

Bývá kontinuální, tedy neustávající (například v případě artritidy), nebo přerušovaná s bezbolestnými periodami (typickým příkladem jsou v tomto případě migrény). 

Zpočátku chronickou bolest také provází zrychlený dech a bušení srdce, avšak tato reakce po čase odezní, jelikož se sympatikus bolestivé stimulaci přizpůsobí a pak už nemá potřebu na ni reagovat

Chronická bolest může trvat nebo se vracet po dobu několika měsíců či let. Často je úzce spojena s různými zdravotními problémy, jako je artritida, chronická migréna nebo rakovina. Někteří lidé se s ní potýkají také po úrazu, a to i poté, co se jejich zranění uzdraví.

Lidé také velmi často trpí bolestí neuropatickou, která je důsledkem poškození nervů – například když jeden z disků v páteři vyklouzne z místa a tlačí na jeden či více okolních nervů. K poškození nervů však může dojít kvůli různým chorobám, jako je pásový opar, cukrovka, roztroušená skleróza nebo rakovina.(3)

Pak dochází také k situacím, kdy člověka sice trápí bolest, ale nepodaří se najít žádné poškození, které by ji způsobovalo. V takovém případě se jedná o takzvanou funkční bolest, která na sebe nejčastěji bere podobu:

 • fibromyalgie, kdy bolest cestuje po celém těle;
 • syndromu dráždivého tračníku (IBS), který se projevuje bolestí břicha;
 • temporomandibulární dysfunkce, kdy dochází k bolesti čelistí;
 • chronické srdeční bolesti na hrudi.

Jak může CBD pomoci s bolestí?

Klasické tlumící léky na bolest zabírají a v krátkodobém měřítku jsme za ně pochopitelně rádi. Nicméně takové řešení není dlouhodobě udržitelné, alespoň pokud nechcete čelit nežádoucím účinkům.

Právě z toho důvodu nyní zažíváme obrovský rozmach užívání CBD. Jak už jsme si vysvětlili v našem komplexním průvodci touto látkou, vedlejší účinky jsou při jejím užívání velmi mírné a objevují se zřídkakdy.

Spousta lidí se proto k CBD produktům obrací pro úlevu od bolestí hlavy, pohybového aparátu či namožených svalů a v případě žen také menstruačních křečí.

Zároveň však dokáže od bolesti docela efektivně ulevit, což potvrdily i některé studie. V čem spočívá potenciál užívání CBD na bolest?

Chronická bolest

Výzkumníci v roce 2018 hodnotili studie provedené v rozmezí let 1975 a 2018 s cílem zjistit, jak dobře CBD působí proti bolesti. Při tom se zaměřovali na různé typy bolesti, od fibromyalgie až po bolest související s rakovinou.

Na základě výsledků těchto studií došli k závěru, že CBD je účinné při celkové léčbě bolesti a nevyvolává při tom negativní vedlejší účinky.(4)

Neuropatická bolest

Rešerše z roku 2017 naznačuje, že by CBD mohlo pomoci lidem s neuropatickou bolestí. K těmto výsledkům se vědci dobrali na základě jedenácti randomizovaných kontrolovaných studií, kterých se dohromady zúčastnilo 1 219 pacientů.(5)

V roce 2018 však došlo k podobné rešerši v rámci jiné instituce. Zde vědci došli naopak k závěru, že u léčby založené na konopí, včetně CBD, by potenciální negativa překonala pozitiva.(6)

Z toho tedy vyplývá, že je zapotřebí dalšího výzkumu, než se nám podaří plně pochopit roli CBD v léčbě chronické neuropatické bolesti – včetně jejích rizik, benefitů a případného dávkování.

Migrény

Studií zaměřených na použití CBD při léčbě migrény je zatím pomálu. U většiny těch, které zatím byly uskutečněné, totiž vědci použili CBD v kombinaci s THC a nikoliv samostatně.

Výsledky studie z roku 2017 však naznačují, že by právě tato kombinace mohla u lidí s migrénou vést k menší četnosti výskytu migrén i jejich intenzitě.(7)

U dávek menších než 100 mg se nedostavily žádné účinky, avšak u 200 mg intenzita bolesti poklesla o 55 %. Kombinace CBD a THC byla o něco účinnější než 25 mg amitriptylinu, tricyklického antidepresiva – u něj se intenzita záchvatů snížila o 40,1 %.

Na studie zaměřené vyloženě na CBD si zatím musíme ještě počkat.

Artritida

V roce 2016 proběhla studie zaměřená na působení CBD na potkany s artritidou.(8)

V jejím rámci vědci aplikovali CBD gel na laboratorní potkany po dobu čtyř dnů. Vědci zaznamenali snížený zánět a celkovou bolest v kloubech. Žádné zjevné vedlejší účinky se neprojevily.

Potkani dostávali čtyři různé dávky, ty nižší však účinky na bolest neměly. Pouze u vyššího množství (konkrétně 6,2 mg nebo 62,3 mg za den) došlo k utlumení bolesti a otoků.

Z toho plyne, že CBD má potenciál pomoci lidem s artritidou, nic však není dostatečně potvrzeno – k tomu by byly potřeba studie s lidskými účastníky.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (MS) je autoimunitní onemocnění, které postihuje celé tělo. prostřednictvím nervů a mozku. Nejčastějším příznakem tohoto onemocnění jsou svalové křeče, které mohou být tak silné, že u některých pacientů vyvolávají neustálou bolest.

V roce 2017 vyšla zpráva, která na základě tehdejších důkazů přišla s tvrzením, že krátkodobé užívání CBD oleje může snížit hladinu svalových křečí u lidí s roztroušenou sklerózou.(9)

Výsledky jsou spíše skromné, avšak mnoho lidí mimo vědecké zkoumání prohlásilo, že u nich k tlumení symptomů skutečně došlo. K ověření těchto výsledků je však zapotřebí více studií na lidech.

Bolesti při léčbě rakoviny

Americký institut pro výzkum rakoviny (NCI) poukázal na CBD a další kanabinoidy jako na možnou alternativu ke snížení vedlejších účinků chemoterapie, a to například(10)

 • bolest
 • zvracení
 • nechutenství

Během studie z roku 2010, která se specializovala na bolest související s rakovinou, dostávali účastníci ústní spreje s extraktem z THC a CBD v kombinaci s opioidy. Ukázalo se, že pacienti zaznamenali výraznější úlevu od bolesti než při užívání samotných opioidů.(11)

I v tomto kontextu jsou však zapotřebí další studie, než se účinky CBD skutečně potvrdí.

Jak nastavit dávkování CBD proti bolesti?

Jelikož zatím nejsou ani dostatečné výzkumy, neexistují ani tabulky, které by vyloženě specifikovaly dávkování CBD na různé typy bolesti.

Výhodou však je, že nežádoucí účinky jsou u této látky pouze ojedinělé. Pokud tedy začnete s malými dávkami a ty pak budete na základě sebepozorování upravovat, dokud vám nebudou vyhovovat, nic se vám nestane.

Ze zkušeností uživatelů a výsledků studií vyplývá, že dávkování CBD na bolest se odvíjí od intenzity bolesti nebo závažnosti stavu, který ji zapřičiňuje. Nízká či střední dávka si poradí třeba s menstruačními bolestmi nebo namoženými svaly, avšak u bolesti způsobené neurologickými chorobami nebo rakovinou je obvykle potřeba dávka vysoká.

A co myslíme nízkou, střední a vysokou dávkou? Vysvětlení je následující:

 • Nízká dávka – 0,2 mg CBD / 1 kg tělesné váhy denně
 • Střední dávka – 0,7 mg CBD / 1 kg tělesné váhy denně
 • Vysoká dávka – 1,3 mg CBD / 1 kg tělesné váhy denně

CBD není návykové, a tak ho můžete bez obav užívat každý den.

3 faktory, které se vyplatí zohlednit při výběru CBD proti bolesti

Aby CBD skutečně fungovalo, je pochopitelně důležité vybrat ten správný produkt. Trh je bohatý a možností je tedy spousta, takže pokud zatím nemáte zkušenost s touto látkou, výběr může být obtížný.

Když si však položíte tyto tři základní otázky, vaše spektrum výběru se podstatně zúží.

1. Jak intenzivní bolest chcete řešit?

Jak už jsme zmínili, dávka CBD se v případě bolesti bude lišit podle toho, jak velkou bolest zažíváte. 

Od toho se bude odvíjet také koncentrace produktu. Pokud budete potřebovat opravdu vysoké dávky, vyplatí se vám spíše produkty s vyšším obsahem CBD.

Budete je totiž spotřebovávat pomaleji, a tak vám déle vydrží – finančně tedy vyjdou lépe, i když je jejich pořizovací cena vyšší.

Pokud nechcete nic příliš silného, ale ani úplně slabého, nabízí se jako kompromis 10 % olej od CBD Star.

2. Jde o akutní či chronický problém?

Pokud jde o akutní problém, předpokládá se, že CBD budete užívat krátkou dobu nebo jej uložíte do lékárničky a vytáhnete ho v případě potřeby. Pak se vyplatí hledět na trvanlivost produktu, abyste ho po letech netknutý nevyhazovali.

U chronické bolesti se předpokládá, že CBD produkty budete užívat dlouhodobě a především pravidelně. Pak se jejich dobou trvanlivosti zabývat příliš nemusíte, protože vám potrvá jen několik týdnů či měsíců, než je spotřebujete, což většina z nich bez problému vydrží.

3. Jakou formu preferujete?

Důležitým faktorem je také samotná forma, od které se odvíjí především způsob aplikace a doba nástupu účinků.

Lidé nejčastěji CBD užívají orálně formou oleje, kapslí, gumových bonbonů nebo izolovaného prášku. Po spolknutí projde trávicím traktem a na tělo tedy působí zevnitř a více komplexně.

U CBD oleje se nabízí také sublingvální užití, kdy se nakape pár kapek oleje pod jazyk a nechá se zhruba minutu působit. Působení je také celostní, ale nástup účinků je v tomto případě rychlejší, jelikož dojde k absorpci přes sliznice v ústech.

K tlumení bolesti svalů a kloubů je možné využít také masti a gely, které se vstřebávají přes kůži a působí lokálně – často téměř okamžitě.

Potenciál CBD pomáhat lidem trpícím bolestí je evidentní. Jak moc je ale efektivní a spolehlivé,  to nám věda zatím neprozradila. Co už ale víme, je to, že se jedná o bezpečnou látku

Pokud tedy na užívání CBD půjdete pomalu, můžete jeho účinky vyzkoušet na vlastní kůži bez žádného většího rizika.

Použité zdroje:

 1. Muhammad, S. (2017, June 16). What is Pain/Types of Pain Treated? Johns Hopkins University. https://www.hopkinsmedicine.org/pain/blaustein_pain_center/patient_care/what_is_pain.html
 2. Felman, A. (2020, September 7). What is pain, and how do you treat it? MNT. https://www.medicalnewstoday.com/articles/145750#causes
 3. Gabbey, A. E. (2021, April 5). Everything You Need to Know About Pain. Healthline. https://www.healthline.com/health/pain
 4. Vučković, S., Srebro, D., Vujović, K. S., Vučetić, E., & Prostran, M. (2018). Cannabinoids and Pain: New Insights From Old Molecules. Frontiers in Pharmacology, 9, 1. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.01259
 5. Meng, H., Johnston, B., Englesakis, M., Moulin, D. E., & Bhatia, A. (2017). Selective Cannabinoids for Chronic Neuropathic Pain. Anesthesia & Analgesia, 125(5), 1638–1652. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000002110
 6. Mücke, M., Phillips, T., Radbruch, L., Petzke, F., & Häuser, W. (2018). Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1. https://doi.org/10.1002/14651858.cd012182.pub2
 7. Cherney, K. (2020, June 4). CBD Oil for Migraine: Does It Work? Healthline. https://www.healthline.com/health/migraine/cbd-oil-for-migraines#research-on-cbd
 8. Hammell, D., Zhang, L., Ma, F., Abshire, S., McIlwrath, S., Stinchcomb, A., & Westlund, K. (2015). Transdermal cannabidiol reduces inflammation and pain-related behaviours in a rat model of arthritis. European Journal of Pain, 20(6), 936–948. https://doi.org/10.1002/ejp.818
 9. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice; Committee on the Health Effects of Marijuana: An Evidence Review and Research Agenda. The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research. Washington (DC): National Academies Press (US); 2017 Jan 12. 4, Therapeutic Effects of Cannabis and Cannabinoids. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425767/
 10. Cannabis and Cannabinoids (PDQ®)–Health Professional Version. (2021, March 16). National Cancer Institute. https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq
 11. Johnson, J. R., Burnell-Nugent, M., Lossignol, D., Ganae-Motan, E. D., Potts, R., & Fallon, M. T. (2010). Multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study of the Efficacy, Safety, and Tolerability of THC:CBD Extract and THC Extract in Patients with Intractable Cancer-Related Pain. Journal of Pain and Symptom Management, 39(2), 167–179. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2009.06.008

Komentáře

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.