kruh-light
kruh-dark

Průvodce CBD: Co je to kanabidiol, jak funguje a s čím vám může pomoci

moisturizer-cannabis-jar-against-background-hemp-bush-cosmetic-hemp-skin-care-cream-cbd-cannabis-formula-600x600
Vytvořeno:
Aktualizováno
Viktor Holas Viktor Holas
19 min. čtení

Asi už jste si všimli, že konopné produkty se v poslední době dostávají stále více do popředí. 

Jejich prodejci neúnavně propagují zázračné účinky CBD, a jelikož se zdravý životní styl stává novým trendem, rozšiřuje se i jejich spektrum zákazníků. Zároveň ale vyvstává plno otázek, na které není snadné najít objektivní odpovědi. 

Proto jsme pro vás připravili přehled všech potřebných informací, které byste o této látce měli vědět, než se rozhodnete ji sami vyzkoušet.

Co je CBD?

Než se do tohoto tématu ponoříme hlouběji, musíme si ujasnit, co CBD vlastně je.

Pod touto zkratkou se ukrývá jedna z více než 400 přírodních sloučenin obsažených v konopí(1), a sice kanabidiol. Spadá do skupiny látek, kterým se říká kanabinoidy, přesněji fytokanabinoidy. Ty nejsou pro lékařské konopí vyloženě unikátní, avšak právě tyto rostliny jich obsahují nejvíce.

K dnešnímu dni se vědcům podařilo izolovat nejméně 144 různých kanabinoidů(2) s tím, že každý přináší lidskému organismu trošku odlišné účinky. Jedno ale mají všechny společné, a sice to, že lidské tělo ovlivňují skrze interakci s naším endokanabinoidním systémem.

V konopí se tyto látky vyskytují pohromadě, avšak v různém poměru. Mezi nejčastěji se vyskytující kanabinoidy(3) patří:

ZkratkaCelý názevPsychoaktivníPotenciální účinky*
CBDkanabidiolNE
 • antipsychotické, protizánětlivé, antioxidační a antidepresivní účinky
 • pomocná léčba nemocí, jako je:
  • chronická bolest
  • epilepsie
  • cukrovka
  • rakovina
  • deprese
  • úzkost
THCtetrahydrokanabinolANO
 • úleva od neuropatických bolestí
 • zmírnění symptomů onemocnění, jako je:
  • roztroušená skleróza
  • Crohnova nemoc
  • Alzheimerova choroba
  • Parkinsonově choroba
CBCkanabichromenNE
 • protizánětlivé, antidepresivní a antifungální účinky
 • pozitivní vliv na kmenové buňky ve svalech a nervovém systému
CBGkanabigerolNE
 • analgetické, protizánětlivé a antidepresivní účinky
 • stimulace produkce serotoninu
 • pomoc při léčbě:
  • rakoviny
  • zeleného zákalu
  • různých kožních onemocnění
CBNkanabinolANO
 • schopnost navodit spánek
 • tlumení a prevence epileptických záchvatů

* Potenciální účinky uvedené v tabulce zatím nebyly jednoznačně prokázány potřebnými studiemi a slouží pouze pro informativní účely a orientaci v dané problematice. Neměly by být považovány za lékařská doporučení a neslouží jako náhrada za odborné lékařské znalosti, diagnózu ani standardní léčbu.

CBD vs THC

1_infografika_BUDIBI-2

Jestliže se o konopí a jeho kanabinoidy nijak zvlášť nezajímáte, mimo CBD jste mezi kanabinoidy uvedenými v tabulce výše nejspíš rozpoznali THCTato látka, celým názvem tetrahydrokanabinol, nese zodpovědnost za dobře známé psychoaktivní působení marihuany

Kvůli nim je u nás, stejně tak jako ve většině světa, konopí s vyšším obsahem THC ilegální. V Česku se u konopných produktů toleruje maximální koncentrace v rostlině 0,3 %. To odpovídá obsahu v takzvaném technickém konopí, které se pro výrobu CBD produktů běžně využívá. 

Odrůdy s vyšším množstvím THC je možné legálně užívat pouze s lékařským předpisem, a to v rámci zákonem stanovených předpisů(4).

Za psychotropními účinky THC stojí jeho schopnost aktivovat kanabinoidní receptory organismu. V důsledku dochází k tomu, že se v mozku začne uvolňovat serotonin, což v jedinci vyvolává vyvolává pocity euforie a změněný stav vědomí.

CBD tyto stavy nevyvolává, jelikož se v organismu chová jinak – o tom, jakým způsobem kanabidiol funguje, si můžete přečíst podrobné informace níže. Díky tomu se u něj nemusíte žádných psychoaktivních účinků obávat.

Stejně tak byste v Česku neměli mít problém s jeho legalitou. Jak praví zákon č. 167/1998 Sb, jestliže CBD produkty pocházejí ze schválených odrůd technického konopí s obsahem THC nižším než 0,3 %, jsou na našem trhu zcela legální(5).

Jaké jsou výhody CBD?

Většina lidí bude mít podobnou, ne-li stejnou otázku, když jim řeknete, že užíváte CBD – „Co to dělá?“ 

Potvrzených benefitů kanabidiolu existuje celá řada a ještě více jich je aktuálně předmětem lékařských výzkumů. Většina z nich přímo souvisí s homeostázou – schopností těla udržovat stabilní vnitřní prostředí. Tu totiž z velké části reguluje již zmíněný endokanabinoidní systém.

Mezi primární účinky CBD na tělo patří(6):

 • Úleva od akutní i chronické bolesti a zánětu
 • Zlepšení kvality spánku
 • Podpora zdraví kůže
 • Rychlejší zotavení svalstva po tréninku
 • Ochrana mozku před neurodegenerativními chorobami
 • Úleva od chronického stresu a úzkosti
 • Tlumení bolesti kloubů spojené s artritidou
 • Podpora imunitního systému
 • Regulace nálady a deprese

CBD v lékařském výzkumu – jaké CBD účinky již potvrdila věda?

Infografika_BUDIBI_2-1

Mějte na paměti, že výše zmíněné zdravotní benefity ještě neprošly dostatečným vědeckým zkoumáním, které by CBD mohlo přidat na seznam oficiálních léčiv pro různé zdravotní potíže.

Kvůli omezené legalitě v řadě zemí se klinické testy momentálně provádějí pouze na desítkách až stovkách pacientů. Z toho důvodu zatím neexistuje dostatek důkazů na to, abychom dokázali jednoznačně určit plný terapeutický potenciál CBD

Avšak ze studií, které již na toto téma proběhly, vyplývá, že by CBD mohlo mít potenciál lidem pomoci s následujícími zdravotními potížemi.

Akné

Během jedné in vitro studie(7) se ukázalo, že CBD olej zabraňoval vylučování nadbytečného mazu buňkami mazových žláz, což je jeden z hlavních problémů, k nimž při akné dochází. Mimo to působil protizánětlivě a zabraňoval aktivaci látek podporujících tvorbu akné.

K podobným závěrům došla i další studie(8). Její autoři v závěru dokonce označili kanabinoidy za účinné a zároveň i bezpečné nástroje pro léčbu kožních zánětů.

Aby se však tyto výsledky skutečně potvrdily, byla by za potřebí studie provedená na lidech, které se v této souvislosti zatím neuskutečnila.

Chronická bolest a zánět

Studie ukázaly, že CBD má potenciál snížit chronickou bolest, jelikož ovlivňuje aktivitu kanabinoidních receptorů, snižuje zánět a působí na neurotransmitery(9) – receptory přenášející informace po celém těle. Tyto účinky se potvrdily během patnácti pokusů z celkových osmnácti, a to i ve srovnání s placebo skupinou.

Úzkost a deprese

Během jedné brazilské studie(10) se testoval efekt orálně podávaného CBD v porovnání s placebem na 57 mužích. Každý z nich nich dostal jednu z několika variant s tím, že je hodinu a půl poté čekal proslov na veřejnosti.

Ukázalo se, že dávka 300 mg CBD dokázala ulevit od úzkosti a strachu, zatímco placebo a CBD v 150 mg a 600 mg dávkách neměly žádný nebo pouze minimální účinek.

Snížení symptomů neurologických onemocnění

Výzkum, kterého se zúčastnilo 214 pacientů různých věkových kategorií s vážnou epilepsiíukázal průměrné snížení četnosti záchvatů o 36,5 %(11). Účastníci po dobu dvanácti týdnů dostávali CBD v množství 2 – 5 g na kilogram tělesné hmotnosti.

Během jiné studie, tentokrát zaměřené na děti se syndromem Dravetové, se vědci dopracovali k podobným výsledkům(12)U 43 % pacientů užívajících kanabidiol se snížila četnost záchvatů na polovinu, zatímco v placebo skupině se stejných výsledků dočkalo jen 27 %.

Snížení krevního tlaku

Před pár lety proběhla studie(13), jejímž cílem bylo odhalit potenciál CBD snižovat krevní tlak. Vědci dali devíti zdravým mužům jednorázově 600 mg CBD oleje nebo placebo, přičemž sledovali jejich krevní tlak a tep. Systolický tlak se po požití CBD snížil o 5 mmHg.

V rámci zkoumání prošli ti samí muži zátěžovými testy, které krevní tlak běžně zvyšují. U těch, kteří dostali CBD, bylo zvýšení tlaku zhruba o 6 mmHg menší než u ostatních.

Infografika_BUDIBI_3-1

Jaké jsou vedlejší účinky CBD?

I přírodní doplňky stravy mohou mít vedlejší účinky a CBD produkty nejsou žádnou výjimkou, dochází k nim ale pouze ve výjimečných případech. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) označila CBD jako bezpečnou látku(14).

Když už se tedy nějaké nežádoucí účinky objeví, obvykle mívají mírný průběh a jsou pouze krátkodobé, ale mohou být závažnější, jestliže dojde ke kontraindikaci s jinými suplementy, medikamenty nebo již existujícími zdravotními problémy.

Pokud však jde o samotné CBD, mohou se dostavit tyto nežádoucí symptomy(15):

Krátkodobé

 • Nevolnost a zvracení
 • Nechutenství
 • Průjem
 • Únava
 • Nízký krevní tlak
  (pod 110/80 mm Hg)
 • Sucho v ústech
 • Vyrážky

Dlouhodobé

 • Váhové výkyvy (výrazný nárůst či úbytek)
 • Časté záněty (snížená imunita)
 • Abnormální jaterní testy (vysoké AST nebo ALT)
 • Pocit slabosti nebo únavy

Co je endokanabinoidní systém (ECS)?

Důvodem, proč na sobě můžeme pociťovat účinky CBD, je náš endokanabinoidní systém – ve zkratce ECS. Jde o vzájemně propojenou síť endokanabinoidů, receptorů a enzymů rozmístěných po celém těle. 

Možná se divíte, proč jste o tomto systému nikdy neslyšeli. Vědci ho totiž objevili relativně nedávno, konkrétně až na počátku 90. let minulého století(16). Od té doby už sice uběhlo pár desítek let, ale stále toho zbývá spousta, co se o ECS můžeme naučit.

Co už ale víme, je to, že se endokanabinoidní systém primárně podílí na udržování homeostázy – rovnováhy v celém těle. Sem spadá vše, od optimálního pH přes tělesnou teplotu až po kvalitu spánku a nálady(17).

ECS zlepšuje vzájemnou komunikaci buněk v rámci celého těla a udržuje kontrolu nad homeostázou. Mimo to také chrání orgány před chronickým poškozením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku vystavení toxickým látkám nebo silnému zánětu.

Endokanabinoidní systém je neustále aktivní a funguje, i když kanabinoidy neužíváte

Používá k tomu takzvané endokanabinoidy, což jsou látky podobné hormonům, které jsou prakticky identické s aktivními sloučeninami nacházejícími se v konopí. Ty se v našem organismu nachází dva

 • anandamid – nejvíce se podobá CBD a stará se především o regulaci ECS;
 • 2-arachidonoylglycerol (2-AG) – svým působením připomíná spíše THC, jelikož aktivuje kanabinoidní receptory.

I samotné receptory se dělí na dva druhy, a to:

CB1

Mají nejhojnější zastoupení v centrálním nervovém systému, v oblasti míchy a mozku. 

Slouží k řízení neurotransmiterů, jako je dopamin, serotonin a norepinefrin.

Díky tomu se výrazně podílejí na regulaci nálady, sexuálních funkcí, ukládání a vybavování vzpomínek a celkovém kognitivním zdraví.

CB2

Jsou uložené v periferních tkáních včetně kůže, svalů a imunitních buněk. 

Řídí uvolňování cytokinů – molekul, které předávají zprávy po celém těle dalším imunitním buňkám.

Zvyšují imunitní reakce, když je organismus vystaven infekci, podílejí se na procesu zánětu a likvidaci poškozených nebo infikovaných buněk.

Jak vlastně CBD funguje?

Na rozdíl od různých medikamentů CBD vyloženě nepodporuje ani neoslabuje žádné tělesné funkce. Vše udržuje v harmonii, takže procesy posiluje nebo naopak tlumí podle toho, co je právě potřeba.

Toho dosahuje několika způsoby.

V první řadě inhibuje enzym známý jako FAAH (amid hydroláza mastných kyselin), který má na starosti rozkládání endokanabinoidů uvnitř buněk. Díky tomu posiluje pro nás přirozené endokanabinoidy – anandamid a 2-AG.

Tímto způsobem CBD podporuje homeostázu, a proto působí spíše harmonizačně, než aby v těle nuceně vyvolával nějaké reakce.

Kromě toho CBD přímo působí na vaniloidní receptory TRPV1, které přenášejí informace o bolesti, tělesné teplotě a zánětu(18). Jejich aktivací snižuje intenzitu signálů bolesti odesílaných do mozku a všeobecné tlumí zánět v celém organismu.

CBD také ovlivňuje kyselinu gama-aminomáselnou – ve zkratce GABA. Jedná se o neurotransmitter, který nám umožňuje relaxovat, zpomaluje nás a pomáhá nám usnout. Když jsme ve stresu, zpomalí srdeční tep, sníží krevní tlak a pomůže nám se uklidnit.

Na rozdíl některých antidepresiv kanabidiol GABA receptory neaktivuje přímo. Namísto toho vytvoří prostředí, ve kterém je pro GABA snadnější se na potřebné receptory navázat(19). To vede k relaxaci, zmírnění úzkosti a příznaků PTSD a zlepšení kvality spánku.

Co můžete očekávat při prvním použití CBD

Potenciálních problémů, které CBD může řešit, existuje spousta. Ne vždy však působí stejně.

Je tedy naprosto normální, že se v některých případech účinky dostaví během pár chvil, zatímco jindy musíte čekat několik dní nebo dokonce týdnů. Pokud vaše symptomy přetrvávají dlouhou dobu, nelze očekávat, že vymizí během pár dnů.

Obecně lze rychlost odeznění či zmírnění symptomů rozdělit do těchto tří skupin:

Okamžité
(ještě tentýž den)

 • Zánět
 • Bolest
 • Stres
 • Úzkost
 • Nevolnost
 • Migréna
 • Nespavost
 • Kinetóza
 • Epilepsie
 • PTSD
 • Zelený zákal
 • Revmatismus
 • Neuropatická bolest
 • Roztroušená skleróza

Krátkodobé
(v rámci dvou týdnů)

 • Zánět
 • Stres
 • Úzkost
 • Deprese
 • Nespavost
 • Výkyvy nálad
 • Obezita
 • Artritida
 • Epilepsie
 • PTSD
 • ADD / ADHD
 • Revmatismus
 • Endokrinní poruchy
 • Neuropatická bolest
 • Roztroušená skleróza
 • Obsedantně kompulzivní porucha
 • Poranění míchy

Dlouhodobé
(po více než dvou týdnech)

 • Astma
 • Cukrovka
 • Autismus
 • Deprese
 • Závislosti
 • Rakovina
 • Výkyvy nálad
 • Obezita
 • Fibromyalgie
 • PTSD
 • Ateroskleróza
 • Endokrinní poruchy
 • Steatóza jater
 • Zánětlivé onemocnění střev
 • Huntingtonova choroba
 • Amyotrofická laterální skleróza
 • Alzheimerova choroba
 • Bipolární porucha
 • Srdeční choroby
 • Onemocnění ledvin
 • Metabolický syndrom
 • Neurodegenerace
 • Parkinsonova choroba
 • Prionové choroby
 • Schizofrenie

Pamatujte však na to, že každé tělo je jiné, a co u někoho jiného trvá pár dní, může být u vás otázkou několika měsíců. Jestliže tedy chcete CBD vyzkoušet, hlavní je zachovat si realistický přístup a po pár použitích bez viditelné úlevy nic nevzdávat.

Jaké jsou typy produktů CBD a kdy se vyplatí použít?

Infografika_BUDIBI_4

Jestliže už jste měli příležitost si projít nějaké e-shopy s CBD produkty, určitě jste zjistili, že se nabízí celá řada různých variant. 

Vybrat ten, který padne vašim potřebám a bude stát za vaši investici, může být velmi obtížné, přestože už znáte všechny důležité informace, které jsme tu uvedli.

Pojďme si tedy jednotlivé typy představit a podívat se na jejich přednosti a stinné stránky.

Oleje a tinktury

Ať už navštívíte stránky jakéhokoliv prodejce CBD produktů, téměř vždy se setkáte s oleji. Jde o vhodnou volbu pro každého, kdo s kanabidiolem teprve začíná, jelikož na tělo působí celistvě. 

Oproti jiným typům nabízí poměrně velké koncentrace CBD v porovnání s cenou, mají dlouhou trvanlivost a snadno se dávkují. Navíc je můžete přimíchat do jídla či nápoje, díky čemuž je jejich aplikace ještě snadnější.

K dispozici jsou v koncentraci od 5 % až do 40 %. Čím vyšší je obsah CBD v oleji, tím vyšší je logicky i cena. Zároveň vám ale stačí výrazně menší množství.

Výběr správné koncentrace a následná úprava dávkování závisí na konkrétním problému, který pomocí CBD chcete řešit. Nicméně pokud nemáte předchozí zkušenosti, vždy je lepší začít se slabšími oleji a postupně přecházet na silnější podle toho, jak se budete cítit.

Přípravky pro lokální použití

Tím máme na mysli různé masti a podobné přípravky, ať už jsou určené k řešení kožních problémů nebo bolesti svalů a kloubů. Ty se pak aplikují přímo tam, kde je to momentálně potřeba.

Jejich účinnost nebývá tak vysoká jako při vnitřním užití. Mohou ale přijít vhod při drobných akutních potížích nebo jako doprovodný prostředek při jiné terapii – vhodné jsou například na různé vyrážky, drobná poranění, akné nebo při bolesti zad a jiných částí těla.

Aby vám však tyto přípravky skutečně přinesly benefity, měly by obsahovat alespoň 10 mg CBD na mililitr. Na škodu není ani to, když obsahují další bylinné extrakty, které požadovaný efekt ještě více podpoří.

Kapsle

Umožňují téměř totožný způsob užívání jako oleje a tinktury. Na rozdíl od nich ale mají předem určenou dávku CBD v každé kapsli

To může být jak výhoda, tak i nevýhoda. 

Pokud hledáte cestu, jak do sebe kanabidiol dostat v co možná nejpohodlnější podobě a prakticky bez přemýšlení, tak vám nejspíš budou maximálně vyhovovat. Jestliže si ale chcete sami upravovat dávkování, případně ho podle potřeby měnit, kapsle pro vás nejspíš nebudou.

Kapsle také bývají oproti olejům o něco dražší.

Čípky

Kdo trpí nevolnostmi a potížemi s trávením, například v podobě syndromu dráždivého tračníku nebo chronických střevních zánětů, pro toho může být takřka nemožné užívat jakýkoliv doplněk stravy orálně.

Pro ty se tu nabízí možnost CBD čípků, jejichž aplikace sice není zrovna dvakrát příjemná, zato je ale účinná. Kanabidiol se při ní vstřebá do krevního oběhu prostřednictvím kapilár v konečníku.

Jelikož nejde o nejčastější způsob užívání, je potřeba počítat s vyšší cenou.

E-cigarety a e-liquidy

Kdo běžně používá elektronické cigarety, tomu by mohlo vyhovovat užívání CBD ve formě elektronické cigarety, respektive e-liquidu. Jde o pohodlnou a přenosnou variantu, která nabízí snadné použití a poměrně rychlý nástup účinků

CBD liquidy přicházejí v různých příchutích a koncentracích, takže výběr je skutečně široký. Otázkou je, zda jeho užívání touto formou není kontraproduktivní. 

Když totiž přihlédneme k tomu, že tyto formy kouření zatím neprošly dostatečným zkoumáním ze strany vědy a medicíny, mohly by s sebou přinášet řadu negativních účinků na zdraví.

Gumové bonbóny a žvýkačky

V dnešní době výrobci často používají CBD izoláty k výrobě suplementů, jejichž užívání je mnohem příjemnější než klasické kapsle nebo oleje. 

Nemusíte se příliš snažit, abyste na internetu našli gumové medvídky, pendreky, žvýkačky a podobné pochutiny obohacené o CBD. Díky nim můžete, jak se říká, spojit příjemné s užitečným – dostat do sebe účinné látky a zároveň zahnat chuť na sladké.

Avšak pozor, spolu s kanabidiolem do sebe dostáváte také cukr a na to je třeba pamatovat. Z toho důvodu se tato forma hodí pouze pro nižší dávkování. U vyšších dávek je lepší zvolit čistější a koncentrovanější varianty.

Koncentráty

V tomto případě máte na výběr ze dvou možností – čistý izolát CBD nebo takzvaný full spectrum extrakt, který kromě něj obsahuje i další aktivní látky získané z konopí

První varianta – CBD izolát – na sebe nejčastěji bere podobu bílého prášku a má výhodu ve snadnějším dávkování v porovnání s full spectrum extraktem. U něj se situace trošku komplikuje, zejména v případě, když se chystáte vyrábět vlastní kapsle, pochutiny nebo oleje, a to právě kvůli obsahu dalších látek. 

Dochází tu totiž k entourage efektu(20) – kdy se jednotlivé sloučeniny vzájemně doplňují a podporují svůj účinek. Z toho důvodu bývá takový koncentrát, stejně jako výrobky z něj, často silnější, než očekáváte.

V obou případech jde o variantu vhodnou pro ty, kdo potřebují vysokou dávku CBD nebo se chystají na výrobu vlastních produktů.

Jaká je doporučená dávka CBD?

Když se rozhodnete s CBD začít, dávkování může představovat problém. Nelze totiž obecně určit, jak velké množství CBD byste měli užívat.

Vše se odvíjí od vaší výšky, váhy a účelu, za kterým chcete kanabidiol vyzkoušet. Nejde ale jen o tyto faktory. Každé tělo je jiné, má jiné genetické předpoklady a toleranci vůči této látce(21)

Velkou roli hraje i váš aktuální zdravotní stav. Pokud například trpíte nějakým střevním onemocněním, vstřebatelnost může být menší než u člověka se zdravou mikroflórou.

Je tedy třeba vzít v potaz koncentraci přípravku, který si vyberete, a začít s malou dávkou. Podle vlastního pocitu a pozorování pak můžete postupně dávky zhruba po 2 – 5 mg navyšovat, dokud nepocítíte výsledky, které očekáváte.

Kdy je lepší se CBD vyhnout

Nebudeme popírat, že CBD má potenciál pomoci řešit široké spektrum zdravotních komplikací. Navzdory tomu ale existují případy, kdy je lepší se mu obloukem vyhnout. 

Nejde o žádný unikátní lék na všechny neduhy, a i když není návykový, stejně jako další látky může vyvolat nežádoucí účinky. Dochází k nim zejména ve spojení s jinými medikamenty nebo určitými zdravotními problémy.

CBD rozhodně není vhodné pro osoby trpící vážnou chronickou depresí

I když se obecně prokázal jako vhodný přípravek ke zmírnění jejich příznaků, v závažných případech by mohl tyto stavy ještě zhoršit, což platí i pro konopné produkty na bázi jiných kanabinoidů. V takových případech by se měly CBD produkty užívat pouze pod odborným dohledem.

Kanabidiolovým produktům by se měl vyvarovat také každý, kdo užívá benzodiazepiny – např. Neurol, Rohypnol, Diazepam, Lexaurin, Rivotril nebo Xanax.

Ty totiž stejně jako CBD posilují účinky neurotransmiteru GABA, avšak v mnohem silnějším měřítku. Kombinace těchto dvou látek by mohla vyvolat závažné vedlejší účinky, které se mohou projevit přílišným útlumem a v závažnějších případech i dýchacími obtížemi(22).

Kromě toho není dobré CBD kombinovat ani s léky na ředění krve, jako je Warfarin

Nic zatím nebylo potvrzeno, ale je možné, že by kanabidiol mohl blokovat metabolismus tohoto léku, čímž by se jeho účinek ještě umocnil. To by mohlo vést k nebezpečnému krvácení a s tím spojeným zdravotním komplikacím.

Mimo to se také nedoporučuje CBD užívat ve spojení s léky na cholesterol, krevní tlak a alergii. Podobně jako u medikamentů na ředění krve by mohl zvýšit jejich účinnost, a tak způsobit závažné zdravotní potíže.

Kvůli nedostatečnému výzkumu by se kanabidiolu i dalším kanabinoidům měly preventivně vyhnout i těhotné a kojící ženy.

Shrnutí a závěr

CBD produkty se bezesporu staly velmi populárním doplňkem stravy s velkým medicínským potenciálem. Aktivní látkou je kanabidiol, jeden z kanabinoidů, který v lidském organismu ovlivňuje především homeostázu – jeho rovnovážný stav. 

Jelikož působí na endokanabinoidní systém, který je rozprostřený po celém organismu, jeho využití může být mnohem širší než u jiných suplementů. 

Na druhou stranu má před sebou po vědecké stránce ještě kus cesty. Spousta potenciálních účinků zatím nebyla dostatečně prověřena medicínskými experty a tudíž na ně není možné stoprocentně spoléhat.

Nedostatečná účast ze strany lékařské komunity, zejména pak praktických lékařů, podstatně ztěžuje výběr správného produktu a určení jeho dávkování.

Pokud se tedy rozhodnete CBD produkty vyzkoušet, v první řadě byste měli zaujmout opatrný a trpělivý přístup

Použité zdroje:

 1. Sharma P, Murthy P, Bharath M.M.S. (2012). Chemistry, Metabolism, and Toxicology of Cannabis: Clinical Implications. Iran J Psychiatry 2012; 7:4: 149-156 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3570572/ 
 2. Wikipedia contributors. (2020, December 23). Cannabinoid. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid
 3. L. (2017, August 10). The main cannabinoids and their therapeutic effects. Kalapa Clinic. https://www.kalapa-clinic.com/en/cannabinoids-and-their-therapeutic-effects/ 
 4. AION CS – info@aion.cz. (n.d.). 236/2015 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuáln… Zákony pro Lidi. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-236#p5 
 5. H. (n.d.). CBD a zákon v roce 2021: co říká o prodeji CBD konopí česká legislativa? A jak je to s jeho konzumací? Hemps.Cz. https://www.hemps.cz/cbd-legalni-status/
 6. Cbd, D. (2020, December 16). CBD 101: The Ultimate Guide to Cannabidiol (CBD). Daily CBD – English. https://dailycbd.com/en/cbd-ultimate-guide/
 7. Oláh, A., Tóth, B. I., Borbíró, I., Sugawara, K., Szöllõsi, A. G., Czifra, G., Pál, B., Ambrus, L., Kloepper, J., Camera, E., Ludovici, M., Picardo, M., Voets, T., Zouboulis, C. C., Paus, R., & Bíró, T. (2014). Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes. Journal of Clinical Investigation, 124(9), 3713–3724. https://doi.org/10.1172/jci64628  
 8. Oláh, A., Markovics, A., Szabó-Papp, J., Szabó, P. T., Stott, C., Zouboulis, C. C., & Bíró, T. (2016). Differential effectiveness of selected non-psychotropic phytocannabinoids on human sebocyte functions implicates their introduction in dry/seborrhoeic skin and acne treatment. Experimental Dermatology, 25(9), 701–707. https://doi.org/10.1111/exd.13042
 9. Darkovska-Serafimovska, M., Serafimovska, T., Arsova-Sarafinovska, Z., Stefanoski, S., Keskovski, Z., & Balkanov, T. (2018). Pharmacotherapeutic considerations for use of cannabinoids to relieve pain in patients with malignant diseases. Journal of Pain Research, Volume 11, 837–842. https://doi.org/10.2147/jpr.s160556
 10.  Linares, I. M., Zuardi, A. W., Pereira, L. C., Queiroz, R. H., Mechoulam, R., Guimarães, F. S., & Crippa, J. A. (2019). Cannabidiol presents an inverted U-shaped dose-response curve in a simulated public speaking test. Brazilian Journal of Psychiatry, 41(1), 9–14. https://doi.org/10.1590/1516-4446-2017-0015
 11. Devinsky, O., Marsh, E., Friedman, D., Thiele, E., Laux, L., Sullivan, J., Miller, I., Flamini, R., Wilfong, A., Filloux, F., Wong, M., Tilton, N., Bruno, P., Bluvstein, J., Hedlund, J., Kamens, R., Maclean, J., Nangia, S., Singhal, N. S., … Cilio, M. R. (2016). Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. The Lancet Neurology, 15(3), 270–278. https://doi.org/10.1016/s1474-4422(15)00379-8 
 12. Devinsky, O., Cross, J. H., Laux, L., Marsh, E., Miller, I., Nabbout, R., Scheffer, I. E., Thiele, E. A., & Wright, S. (2017). Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome. New England Journal of Medicine, 376(21), 2011–2020. https://doi.org/10.1056/nejmoa1611618
 13. Jadoon, K. A., Tan, G. D., & O’Sullivan, S. E. (2017). A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight, 2(12), 1. https://doi.org/10.1172/jci.insight.93760
 14. WHO & Expert Committee on Drug Dependence Fortieth Meeting. (2018, June). CANNABIDIOL (CBD) Critical Review Report. WHO Secretariat, Department of Essential Medicines and Health Products, Team of Innovation, Access and Use. https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf 
 15. Cbd, D. (2021, January 17). What Are The Side-Effects of CBD? Daily CBD – English. https://dailycbd.com/en/cbd-side-effects/
 16. Jikomes, N. (2020, July 28). What is the endocannabinoid system and what is its role? Leafly. https://www.leafly.com/news/science-tech/what-is-the-endocannabinoid-system
 17. Raypole, C. (2019, May 17). A Simple Guide to the Endocannabinoid System. Healthline. https://www.healthline.com/health/endocannabinoid-system#how-it-works
 18. Bisogno, T., Hanuš, L., De Petrocellis, L., Tchilibon, S., Ponde, D. E., Brandi, I., Moriello, A. S., Davis, J. B., Mechoulam, R., & Di Marzo, V. (2001). Molecular targets for cannabidiol and its synthetic analogues: effect on vanilloid VR1 receptors and on the cellular uptake and enzymatic hydrolysis of anandamide. British Journal of Pharmacology, 134(4), 845–852. https://doi.org/10.1038/sj.bjp.0704327
 19. Bakas, T., van Nieuwenhuijzen, P. S., Devenish, S. O., McGregor, I. S., Arnold, J. C., & Chebib, M. (2017). The direct actions of cannabidiol and 2-arachidonoyl glycerol at GABA A receptors. Pharmacological Research, 119, 358–370. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2017.02.022
 20. Wikipedia contributors. (2020, November 2). Entourage effect. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Entourage_effect
 21. Cbd, D. (2021, January 8). CBD Dosage Calculator: How Much CBD Should I Take? Daily CBD – English. https://dailycbd.com/en/cbd-dosage/ 
 22. Ries, J. (n.d.). CBD May Possibly Interfere With Your Daily Medication. HuffPost. https://www.huffpost.com/entry/cbd-medication-interaction_l_5c9271efe4b08c4fec336ff2

Komentáře

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.