kruh-light
kruh-dark

Prohlášení odpovědnosti

Vytvořeno:
Aktualizováno
Ondřej Červenka Ondřej Červenka
2 min. čtení

Tato webová stránka poskytuje obecné informace o stravování, zdraví a výživě. Všechny informace na této stránce, stejně jako ty, které jsou zprostředkovány prostřednictvím této stránky, jsou určeny výhradně pro vzdělávací účely. Tyto informace by neměly být považovány za odborné rady ani takto používány. Žádná z informací zde uvedených nemá sloužit jako náhrada lékařské diagnózy a neměla by být chápána jako lékařská rada či doporučená léčba. Tato stránka neschvaluje užívání omamných nebo psychotropních látek či jakékoli jiné nezákonné činnosti.

Budibi s.r.o. neposkytuje žádné záruky týkající se zdravotních informací uvedených na této stránce. Nelze se na ně spoléhat jako na alternativu rady od lékaře nebo jiného odborníka na zdravotní péči.

Pokud máte podezření, že trpíte nějakým zdravotním problémem nebo byste mohli trpět, měli byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Nikdy neodkládejte vyhledání lékařské pomoci, neodmítejte ji ani nepřerušujte léčbu předepsanou vaším lékařem na základě informací nalezených na této webové stránce. Žádná z informací zde uvedených není určena jako náhrada lékařské diagnózy a neměla by být považována za lékařskou radu či doporučenou léčbu. Pokud zvažujete jakoukoli změnu ve svém životním stylu, stravě nebo výživě, konzultujte to nejprve se svým lékařem nebo jiným odborníkem na zdravotní péči.

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou uvedeny pouze pro vaši informaci a v žádném případě nepodporujeme žádnou z těchto stránek. Neneseme žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek třetích stran a neposkytujeme žádné záruky týkající se informací na nich uvedených. Pokud se rozhodnete tyto webové stránky třetích stran navštívit nebo se spoléhat na informace tam uvedené, činíte tak na vlastní riziko.

Tato webová stránka se distancuje ani neschvaluje užívání omamných nebo psychotropních látek. Všechny informace na této stránce, stejně jako ty, které jsou zprostředkovány prostřednictvím této stránky, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Budibi s.r.o. nenese odpovědnost za obsah na svých stránkách ani na stránkách třetích stran, na které odkazujeme, pokud tento obsah podporuje, schvaluje nebo obhajuje užívání omamných nebo psychotropních látek či jiné nezákonné činnosti.

Budibi s.r.o. nemůže nést odpovědnost za nevhodné nebo nesprávné použití informací či služeb poskytovaných touto webovou stránkou a zříká se jakékoli odpovědnosti za jakékoli využití informací či služeb zde poskytovaných.

Komentáře

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.