kruh-light
kruh-dark

Legalita CBD: Je CBD legální?

legalita cbd
Vytvořeno:
Aktualizováno
Viktor Holas Viktor Holas
10 min. čtení

S rostoucím zájmem o CBD a produkty z něj logicky stopá i touha po informovanosti, co se týče legality podeje a užívání této látky.

Obavy v tomto ohledu plynou především z toho, že se CBD často srovnává s dalším známým kanabinoidem, kterým je THC. Ten je totiž až na pár výjimek ve většině států ilegální, což platí i pro Českou republiku.

Z toho přirozeně vyplývají velké zmatky a samotné zákony nenabízejí zrovna jasnou cestu ven. Nikdo se ale nechce dostat do problémů jen proto, že hledá šetrný způsob, jak posílit svou imunitu nebo se v noci lépe vyspat.

Proto jsme pro vás připravili tento komplexní článek, kde si celou problematiku vysvětlíme a jednou pro vždy si uděláme jasno v tom, zda je CBD legální nebo ne.

Je u nás CBD legální?

Už jen to, že si CBD produkty můžete volně koupit nejen na internetu, ale i na pobočkách řady lékárenských sítí, je docela spolehlivým ukazatelem toho, že jeho prodej legální skutečně je. 

Kanabidiol se totiž získává z takzvaného technického konopí, nikoli z marihuany, jako je tomu u THC

V čem se tyto dvě na pohled totožné odrůdy liší? 

O tom pojednává nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamu návykových látek, podle kterého se za technické konopí označují registrované odrůdy, u kterých podíl psychoaktivního tetrahydrokanabinolu (THC) nepřesahuje 0,3 % hmotnosti suché rostliny.(1) 

Pokud byste se takové rostliny rozhodli pěstovat, můžete tak učinit bez zvláštního povolení, a to na zemědělské půdě, které svou rozlohou nepřekročí 100 m2.

Jakmile však obsah THC v rámci suché rostliny přesáhne 0,3 %, podle zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách se jedná o trestný čin, který může být potrestán propadnutím věci, pokutou nebo dokonce odnětím svobody. K pěstování takových odrůd jsou oprávněné pouze osoby s platnou licencí.

Prodej ani dovoz není porušením zákona

Stejný zákon upravuje také prodej a dovoz sušených květů technického konopí – mezi zákazníky známějších jako CBD květy.

Pravidla jsou tu podobná jako u pěstování. Jestliže jde o odrůdy s obsahem THC pod 0,3 %, tak s jejich nákupem, skladováním a zpracováním nebudete mít žádné potíže – jde o zcela legální činnost.

S prodejem CBD květů však souvisí jedno velké ale. 

Obchodníci je sice mohou volně prodávat lidem starším 18 let, nemohou je však nabádat k jejich užívání – specifiky kouření nebo vaporizaci. Důvodem je právě obsah THC, i když je v zákonem povolené hranici.

Jedná se tedy pouze o sběratelské předměty. I tak ale musí být opatřené protokolem o laboratorní analýze z certifikované laboratoře, která potvrzuje dodržení zákonem stanoveného limitu THC.

A co CBD olej?

Po tom, co jste si přečetli předchozí odstavce, si nejspíš právě pokládáte otázku, zda je CBD olej legální. 

Odpověď zní – ano, je. Vyrábí se totiž obvykle právě z technického konopí, díky čemuž obsahuje pouze stopové množství THC nebo dokonce žádné. V obou případech na člověka nepůsobí psychoaktivně a vy ho tím pádem můžete legálně zakoupit i užívat.

Jediné, na co byste si měli dávat pozor, je jízda autem. I když se v oleji THC nachází jen v minimálním množství, pokud to s dávkou CBD oleje přeženete a zastaví vás kontrola, drogový test by se mohl projevit jako pozitivní.

Pokud si však CBD olej zakoupíte od spolehlivého dodavatele a nebudete to s ním přehánět, nemáte se čeho bát. Testy jsou totiž nastavené tak, že ukážou pozitivní výsledek v případě, že množství látky v krvi překročí určité tolerovatelné množství.(3)

CBD vs. lékařská marihuana

Kromě CBD konopí se také můžete setkat s pojmem „lékařská marihuana“, což pro laika může být docela matoucí. 

I když má kanabidiol poměrně široký léčebný potenciál, rozhodně se nejedná o lékařskou marihuanu. Jde totiž o úplně odlišnou odrůdu konopí, která má jiné chemické složení a vztahují se na ni odlišné zákonné podmínky.

Lékařská marihuana obsahuje více THC, než je povoleno u volně prodejného technického konopí – konkrétně se může pohybovat v rozmezí 0,3 % a 25 %. U nás v Česku sice legální je, avšak pouze pro léčebné, nikoli rekreační účely, a proto je její užívání podmíněno lékařským předpisem.(4)

Většinu záležitostí spojených s léčebnou marihuanou upravuje vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.

CBD a legalita v Evropě – kde je CBD legální?

Infografika_BUDIBI_5

To je ale jen Česko. Co když CBD olej pravidelně užíváte a chcete si ho vzít s sebou na dovolenou? Nebo žijete mimo naše území a rádi byste si ho koupili za hranicemi? Tady už se otázka legality CBD trošku komplikuje, protože každá země má své zákony nastavené lehce odlišně.

Ve většině států Evropy nebudete mít s nákupem CBD produktů bez lékařského předpisu žádný problém, pokud u nich obsah THC nepřesáhne 0,2 %.(5) 

Znamená to tedy, že v internetových obchodech i kamenných prodejnách a lékárnách, pro vás budou CBD oleje, masti a podobné přípravky volně dostupné.

Obecně se evropské země po stránce legality CBD dělí do těchto čtyř skupin:(6)

 • Absolutní zákaz
 • Legální pro léčebné účely
 • Šedá právní zóna
 • Šedá právní zóna (se sklonem k omezením)
 • Šedá právní zóna (se sklonem k legalitě)
 • Země bez větších omezení

Absolutní zákaz

Země: Albánie, Andora, Arménie, Bělorusko, Bosna a Herzegovina, Gruzie, Litva, Moldávie, Monako, Černá hora, Slovensko

V zemích uvedených výše není legální užívat, prodávat ani dovážet žádné CBD produkty. Komukoliv, kdo zákon poruší, hrozí velká pokuta nebo dokonce několikaměsíční pobyt ve vězení.

Legální pro léčebné účely

Země: Severní Makedonie, Norsko, Portugalsko, Itálie, Malta

V těchto zemích CBD sice legální je, ale pouze za předpokladu, že k jeho užívání máte platný lékařský předpis. Produkty můžete obvykle zakoupit pouze v lékárnách.

Ovšem například na Maltě nebo nebo v Makedonii seženete CBD oleje s obsahem THC pod 0,2 % i bez lékařského předpisu. V případě Malty je to však na pomezí legality.

Šedá právní zóna

ZeměLotyšsko, Lichtenštejnsko

V Lotyšsku se CBD nesmí prodávat ani propagovat jako doplněk stravy, avšak pokud se k těmto produktům přistupuje jako k suvenýrům, jejich prodej není nezákonný. Prodejci zkrátka nepřebírají odpovědnost za to, jak zákazníci s produkty naloží.

Co se týče Lichtenštejnska, tak zde neplatí žádné zákony, které by distribuci a užívání CBD konopí vyloženě zakazovaly, pokud neobsahuje 1 % THC nebo více

Pokud se sem ale budete chystat, určitě není na škodu si situaci ověřit u příslušníka státní správy.

Šedá právní zóna (se sklonem k omezením) 

ZeměBelgie, Finsko, Francie, Irsko, Srbsko, Itálie, Malta

Ve výše uvedených zemích CBD spadá do šedé právní zóny s tím, že zdejší zákony jej spíše zakazují nebo ho povolují pouze za určitých podmínek.

V Belgii se například prodávají CBD květy (THC < 0,2 %) legálně jako tabákové výrobky. Avšak CBD oleje, kapsle a masti jsou dostupné jen na lékařský předpis. Do Finska je zakázáno dovážet jakékoliv CBD produkty, pokud na ně nemáte lékařský předpis.

Na Islandu a ve Francii jsou zcela legální pouze CBD izoláty, jelikož jsou zcela zbavené THC. Podobně to platí i v Irsku, kde je ale prodejci nesmí označovat jako potraviny ani doplňky stravy.

V Itálii jsou právní úpravy poněkud nejasné, a tak spadá jak do šedé právní zóny, tak i do skupiny států, kde je CBD legální pro léčebné účely. 

Konopí s obsahem THC po 0,2 % by mělo být legální, avšak novela zákona z roku 2019 z legálního rámce vyřadila konopné listy, květy, pryskyřici i olej

Mimo to je v Itálii legální také léčebné konopí, které je však dostupné pouze ve formě jointů a potravin obohacených o CBD a navíc je dostupné jen na lékařský předpis.

Šedá právní zóna (se sklonem k legalitě) 

ZeměRakousko, Česká republika, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Island

Státy uvedené výše jsou na tom velmi podobně jako ty v předchozí skupině, avšak k CBD přistupují poněkud benevolentněji

V Rakousku se CBD produkty (s THC < 0,2 %) mohou prodávat bez omezení, prodejci je však musí označovat jako aroma produkty, nikoli jako potraviny nebo doplňky stravy. Skoro stejný přístup zaujímá i Estonsko.

V Maďarsku je CBD olej legální, stejně jako další produkty (s THC < 0,2 %), nesmí se však uvádět jejich léčivé účinky

Kromě toho musí být na obalech jasně uvedené množství aktivních látek. Každý výrobek také podléhá kontrole Národního ústavu pro farmacii a výživu, který následně rozhodne, zda je možné ho legálně prodávat nebo ne.

Země bez větších omezení 

ZeměBulharsko, Dánsko, Německo, Řecko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Spojené království

Poslední skupinu tvoří země, které prodej a užívání CBD vyloženě povolují, nebo se řídí nařízeními Evropské unie, která umožňují volný prodej CBD, pokud jeho obsah THC nepřesahuje 0,2 %.

Největším producentem je Švýcarsko, jehož zákony jsou v této souvislosti nejméně svazující. V podstatě má jen jednu zásadní podmínku, a sice že koncentrace THC nesmí překročit 1 %.

Zákony upravují spíše to, jak se takové produkty mohou propagovat. Například v Německu není povoleno v souvislosti s CBD používat žádná zdravotní tvrzení.

V Nizozemí se navzdory legalitě THC toleruje obsah této látky v CBD produktech pouze do hranice 0,05 %. Ve Španělsku si volně můžete zakoupit pouze CBD přípravky pro externí použití, tedy různé masti, krémy, tonika a další kosmetické přípravky.

Švédsko je na tom podobně jako výše zmíněný Island a Francie a za legální považuje pouze produkty zcela bez THC.

Ve Spojeném království se při kultivaci také řídí pravidlem 0,2 % THC, avšak u finálního produktu nesmí obsah této látky překročit 1 mg na jednu láhev.

Jak vypadá budoucnost zákonů CBD po celém světě?

Jak vidíte v předchozích odstavcích, každý stát k CBD přistupuje trochu jinak. Důvodem jsou částečně sociální poměry v dané zemi. Velkou roli ale hraje i to, že když CBD produkty vstoupily na trh, zákony na to nebyly připravené.

Navíc v té době neexistovaly výzkumy, které máme k dispozici dnes, a tak se o bezpečnosti a zdravotním potenciálu této látky příliš nevědělo. To se v příštích letech určitě ještě změní, protože trh s CBD jen tak nikam nezmizí. Spíše naopak!

Podle průzkumů firmy BDS Analytics se předpokládá, že konopný trh do roku 2024 zaznamená nárůst o 49 % a jeho hodnota překoná 20 miliard amerických dolarů.(7)

Pro mnoho zemí, které prozatím CBD zakazují nebo jeho užívání hojně omezují, by tedy legalizace mohla v budoucnu znamenat příležitost k finanční prosperitě

Kvůli enormnímu zájmu o kanabidiol, který každým dnem roste, investoři sypou hromady peněz do vývoje zařízení pro extrakci a zpracovávání CBD

A nyní nemluvíme o ledajakých investorech, ale skutečně velkých jménech. Je tedy jen otázkou času, než světoví velikáni jako Procter & Gamble (vlastní značky jako Bounty, Head & Shoulders, Always)(7) nebo společnost Coca-Cola přijdou s vlastními CBD produkty.(8)

Co podporuje růst trhu?

 • Finanční podpora vědeckého výzkumu a vývoje ze strany vlády i soukromých investorů
 • Vzrůstající tendence výskytu chronických onemocnění a s nimi souvisejících zdravotních komplikací

Co zpomaluje růst trhu?

 • Nežádoucí účinky spojené s užíváním konopí
 • Dezinformovanost ze strany veřejnosti i odborníků
 • Přísná zákonná opatření určitých států

Aby se však legalita mohla někam posunout, je možné, že řada států bude vyžadovat standardizaci takových produktů ze strany nadnárodních zdravotnických organizací. Takový krok by totiž mohl nastavit CBD odvětví pravidla, která by výrobci a distributoři dokázali snadněji dodržovat.

Čemu se většina států v příštích letech určitě nevyhne, je upřesnění zákonů týkajících se konopí a jejich přizpůsobení aktuálnímu trhu a poptávce, která s největší pravděpodobností nepřestane růst.

Jak jste se sami mohli přesvědčit, většina evropských zemí je v tomto ohledu dost pozadu. To způsobuje nejen dezinformovanost, ale i zneužívání mezer v zákoně, ke kterému by díky novelizaci zákonů nemuselo docházet.

Použité zdroje

 1. H. (n.d.). CBD a zákon v roce 2021: co říká o prodeji CBD konopí česká legislativa? A jak je to s jeho konzumací? Hemps.Cz. https://www.hemps.cz/cbd-legalni-status/
 2. ČESKO. Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2021 [cit. 10. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-167
 3. Moeller, K. E., Kissack, J. C., Atayee, R. S., & Lee, K. C. (2017). Clinical Interpretation of Urine Drug Tests. Mayo Clinic Proceedings, 92(5), 774–796. https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2016.12.007 
 4. ČESKO. Vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2021 [cit. 10. 2. 2021]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-236
 5. How & Where to Buy CBD Products in Europe [Updated 2021 ]. (2021, January 8). Daily CBD – English. https://dailycbd.com/en/europe/
 6. Dorbian, I. (2020, October 19). CBD Market Could Reach $20 Billion By 2024, Says New Study. Forbes. https://www.forbes.com/sites/irisdorbian/2019/05/20/cbd-market-could-reach-20-billion-by-2024-says-new-study/?sh=37020b5749d0
 7. Wikipedia contributors. (2021, January 18). List of Procter & Gamble brands. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Procter_%26_Gamble_brands#Brands_by_product_type
 8. Collins, A. (2019, August 1). What Does the Future of the CBD Industry Look Like? Medium. https://alexseo.medium.com/what-does-the-future-of-the-cbd-industry-look-like-3e4bdc35e652

Komentáře

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.