kruh-light
kruh-dark

Laboratorní testování CBD olejů – proč je důležité?

Vytvořeno:
Aktualizováno
Viktor Holas Viktor Holas
8 min. čtení

Skutečnost, nebo pouze marketingový tah? V dnešní době byste si tuto otázku mohli pokládat při nákupu jakéhokoliv produktu. Zejména pokud jde o zboží, jehož výroba, prodej a propagace nepodléhá žádným větším regulacím. Sem spadají také CBD oleje, a proto je obzvlášť důležité při jejich nákupu dbát na obezřetnost. 

Jak si ale ověřit, zda jsou uvedené informace skutečně pravdivé? Efektivním pomocníkem se mohou stát laboratorní testy. Aby však byly opravdu účinné a ukazovaly pravdivé výsledky, musí být v první řadě nezaujaté – tedy prováděné nezávislou třetí stranou. 

Proč je nezávislé laboratorní testování důležité?

CBD oleje a další produkty se nepovažují za oficiální léčiva, a proto nepodléhají standardním regulacím, které jsou pro farmaceutické výrobky běžné. Před uvedením na trh tedy neprocházejí žádným povinným testováním, a spotřebitel tedy nemá stoprocentní jistotu, že dostává pouze propagované látky v uvedeném množství.

Nebuďme naivní – ve světě byznysu jde především o peníze. A zatímco někteří výrobci jdou cestou kvality a poctivosti, jiní se snaží šetřit, kde se dá. Za účelem vysokých zisků své náklady na výrobu snižují na minimum, což se ve finále projeví na kvalitě produktu

Není tedy žádnou výjimkou, že uvedené složení CBD oleje neodpovídá realitě. Zde je několik prodejních triků a omylů, se kterými se na trhu můžete setkat:

 • výrobce uvádí vyšší množství kanabinoidů, než oleje skutečně obsahují – zákazníci tedy platí za něco, co reálně nedostávají;
 • hladiny THC neodpovídají zákonným normám – obsah THC se v průběhu života rostliny konopí mění a mnoho výrobců na to zapomíná, což může vést k nežádoucím účinkům a v krajních případech i problémům se zákonem;
 • zbytky pesticidů, herbicidů a dalších agrochemikálií – někteří producenti odebírají konopí z velkopěstíren a o postupy se příliš nezajímají, a tak se může zbytkové množství dostat i do finálních produktů.

Proto si spolehliví výrobci nechávají své produkty nezávisle testovat v cizích laboratořích. Výsledky pak slouží jako indikátor kvality, čistoty a účinnosti CBD produktu.

Společnosti, které své produkty podrobují nezávislému testování, jej financují z vlastní kapsy. Dávají tak najevo, že jejich hlavní prioritou je doručovat zákazníkům kvalitu, za kterou si zaplatí. Opravdu důslední výrobci obvykle nechávají analýzou projít každou šarži, aby měli jasný důkaz o tom, že informace na obalu jsou skutečně pravdivé.

Jestliže tedy váš výrobce na svých stránkách neprezentuje certifikace a výsledky testů, měli byste si položit jednu zásadní otázku: „Má důvod něco skrývat?“

Co mohou laboratorní testy odhalit?

Existuje mnoho věcí, které lze v laboratořích nechat otestovat – obvykle je ale potřeba každý test provést zvlášť, což se může výrobcům celkem prodražit. Za informovanost zákazníků to ale pochopitelně stojí.

Pojďme se tedy podívat, na co se v laboratořích při testování CBD olejů nejčastěji zaměřují.

Spektrum kanabinoidů

Nezávislé laboratoře nejčastěji analyzují profily kanabinoidů obsažené v oleji, které přímo ovlivňují jeho účinnost. Pro tento účel se nejčastěji využívá metoda HPLC (vysokovýkonná kapalinová chromatografie), kterou si popíšeme níže.

S její pomocí lze zjistit, v jakém množství se každý z kanabinoidů v oleji nachází. To je důležité pro ověření:

 • uvedené koncentrace CBD – pokud by byla ve skutečnosti nižší nebo nižší, dávkování by mohlo být nepřesné a výsledek by neodpovídal tomu, za co jste zaplatili;
 • legálních limitů koncentrace THC – pokud by byly vyšší, znamenalo by to riziko nejen pro výrobce, ale i uživatele (například při testování za volantem nebo převážení oleje do cizí země);
 • inzerovaného typu CBD oleje – zda se skutečně jedná o full-spectrum, broad-spectrum nebo izolát.

Nejlepší testy dovedou rozpoznat koncentraci až patnácti kanabinoidů a jejich prekurzorů, a to konkrétně: CBD, CBDa, CBC, CBCa, CBDV, CBDVa, CBG, CBGa, CBL, CBLa, CBN, CBNa, THC, THCa a Δ-8 THC. (1)

Profil obsažených terpenů

Kromě kanabinoidů v CBD olejích najdete také terpeny. Jedná se o těkavé sloučeniny, které se v rostlinném světě vyskytují běžně. Konopí i dalším druhům rostlin, jako jsou citróny, borovice nebo třeba růže, propůjčují jejich specifické aroma. (2)

Kromě toho ale přispívají také k efektivitě CBD olejů. Některé podporují vstřebávání kanabinoidů, zatímco jiné přinášejí vlastní účinky – například uvolňují svaly, působí proti nevolnosti nebo přinášejí uklidňující či naopak povzbuzující účinky na celý organismus.

Objevují se pouze ve full-spectrum nebo broad-spectrum olejích, ale i u nich je testování terpenů poměrně vzácné. Pokud k němu však výrobci přistoupí, analýza obvykle odhalí následující druhy:

 • Bisabolol
 • Borneol
 • Kamfén
 • Karyofylen
 • Citral
 • Delta-3-Carene
 • Eukalyptol
 • Geraniol
 • Humulén
 • Limonen
 • Linalool
 • Myrcen
 • Nerolidol
 • Ocimen
 • Pinén
 • Sabinén
 • Terpineol
 • Terpinolen

Výskyt těžkých kovů

Konopí funguje jako bioakumulátor – dokáže z půdy vytahovat živiny a koncentrovat je ve svých stoncích a listech. Spolu s prospěšnými látkami v sobě však akumuluje také ty škodlivé.

Nejčastěji se jedná o těžké kovy, zejména pak arsen, olovo, rtuť či kadmium, které do lidského těla jednoduše nepatří. Pokud se do něj tedy dostanou, mohou vyvolávat zánětlivé reakce a narušovat buněčné struktury organismu.

Kontaminace půdy těžkými kovy bohužel představuje poměrně častý problém, a proto se testování CBD olejů na přítomnost těchto látek skutečně vyplatí.

Zbytky pesticidů

Kromě těžkých kovů se laboratorní testy třetích stran často zaměřují také na zbytkové pesticidy. Často se totiž při pěstování konopí využívají k urychlení růstu a minimalizaci ztrát způsobených škůdci. 

Některé složky obsažené v pesticidech však bývají škodlivé pro lidské zdraví. Laboratoře při analýze testují zejména přítomnost daminozidu, bifenazátu a cyfluthrinu. (3)

Obsah organických rozpouštědel

V dnešní době většina značek při výrobě CBD olejů využívá metody extrakce, které jsou šetrnější a bezpečnější než za pomocí rozpouštědel – například prostřednictvím superkritického CO2. 

Testování přítomnosti rozpouštědel už v dnešní době tedy není tak časté, avšak ne úplně vyloučené. Některé společnosti tyto látky k extrakci stále využívají, a pokud by se v oleji objevily jejich zbytky, mohly by potenciálně představovat zdravotní riziko.

Biologické kontaminanty

CBD oleje mohou znehodnotit také kontaminanty jako bakterie, plísně či parazité. Pokud infikují rostlinný materiál, a ten pak projde procesem extrakce, dochází ke kontaminaci finálního produktu.

Biologické kontaminanty mohou u koncových uživatelů vyvolávat alergické reakce nebo jiné zdravotní potíže. Výběrem produktů, které prošly laboratorním testováním, se však můžete tomuto riziku obloukem vyhnout.

Jaké postupy se při testování využívají?

Laboratorní testy CBD olejů nepodléhají žádným oficiálním předpisům, takže se konkrétní metody mohou lišit. Nejčastěji se však využívají následující postupy, které se prokázaly jako velmi přesné a finančně i časově efektivní.

HPLC testování (vysoce výkonná kapalinová chromatografie)

Jedná se o metodu, která nachází nejhojnější využití v rámci testování přítomnosti jednotlivých kanabinoidů v oleji

Vše začíná tím, že se malý vzorek rozpustí v ethanolu či jiné látce, která slouží jako rozpouštědlo. Posléze se vloží do tenké trubice a vystaví vysokému tlaku, což od sebe jednotlivé sloučeniny oddělí podle toho, jakou mají hmotnost – těžší klesají ke dnu, zatímco ty lehčí vyplouvají k hladině.

Na konci této trubice se nachází malý otvor, odkud sloučeniny samostatně odcházejí ven. V této fázi je analyzuje speciální detektor, který podle toho, kolik absorbují UV světla, měří hustotu každé z nich. Díky tomu od sebe dokáže kanabinoidy odlišit a s velkou přesností změřit koncentraci každého z nich.

PCR testování (polymerázové řetězové reakce)

Když dojde na analýzu obsahu biologických kontaminantů, laboratoře se nejčastěji obracejí k PCR testování, které je rychlé a vcelku nenákladné.

PCR testy jsou založené na analýze řetězců DNA obsažených ve vzorku. Následně dochází s jejich porovnání s databází vzorků DNA běžných biologických kontaminantů. Díky tomu je možné odhalit, zda je CBD olej znehodnocen bakteriemi, plísněmi či jinými kontaminanty.

MS testování (hmotnostní spektrometrie)

Tento typ testování se nejčastěji využívá k analýze obsahu těžkých kovů, může však posloužit také k identifikaci koncentrace jednotlivých kanabinoidů.

Při hmotnostní spektrometrii se nejprve provádí ionizace zkušebního vzorku. Posléze tento vzorek prochází různými elektromagnetickými poli, díky čemuž se jednotlivé složky oddělí a následně se na základě hmotnosti vykreslí do grafu. 

Skrze porovnávání grafů zjištěných hmotností se známými sloučeninami je pak možné rozpoznat, jaké látky se nacházejí v testovaném vzorku.

NMR testování (spektroskopie nukleární magnetické rezonance)

NMR testování se často považuje za alternativu HPLC a slouží tedy především k analýze koncentrací jednotlivých kanabinoidů. Jeho výhodou je rychlejší dosažení výsledků, nižší náklady a také použití menšího obsahu rozpouštědel – avšak za cenu menší přesnosti.

Proces je založený na tom, že se vzorky umístí do magnetického pole a vystaví se působení rádiových vln. Tím dojde ke změnám v magnetických polích jednotlivých sloučenin, a na základě toho je následně možné definovat profil látek obsažených ve vzorku.

Jak už jsme uvedli, laboratorní testování není pro výrobce CBD produktů povinné. Pokud vám ale záleží na kvalitě, rozhodně byste měli vyhledávat značky, které jej dobrovolně podstupují. U nich totiž máte jistotu, že nemají co skrývat a doručí vám kvalitu, kterou očekáváte.

Přesně z tohoto důvodu děláme nezávislé testy a do nabídky zařazujeme výhradně ověřené a  laboratorně testované CBD oleje. To nám dává jistotu, že vám poskytujeme pouze čisté a kvalitní produkty, za které jsme schopni se postavit.

Použité zdroje:

 1. Cooke, J. (2022, January 7). How CBD Third-Party Testing Works & Why It’s Important. Daily CBD – English. https://dailycbd.com/en/third-party-testing/ 
 2. Johnson, J. (2020, March 6). What to know about terpenes. Medical News Today. https://www.medicalnewstoday.com/articles/what-are-terpenes
 3. Third-Party Lab Tests: Why They Are Important | Santé Laboratories. (n.d.). Santé Laboratories. https://santelabs.com/2020/06/third-party-lab-tests-why-they-are-important/

Komentáře

Odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.